Nyheter


OBS! Du är nu på tidskriften Intras webbadress: www.tidskriftenintra.se
Glöm inte att lägga till som bokmärke!

INTRA NR 2/2016 KOMMER TILL PRENUMERANTERNA VECKA 22!
Innehåll i Intra nr 2/2016

I intra nr 2/2016 skriver vi om de nya yrkesbeteckningarna i gruppbostäder och dagliga verksamheter: Stödpedagog och Stödassistent. De blir allt vanligare, men för att få ett riktigt genomslag behövs avtal och en rejäl utbildningssatsning!

Vi skriver om Socialstyrelsens krav att personalen ska ha speciella arbetskläder. Bitte Fritzson som är enhetschef på Socialstyrelsen förtydligar nu föreskrifterna och menar att personalen, för att undvika institutionsliknande miljö i gruppbostäder, inte ska ha likadana arbetskläder.

Vi intervjuar Elisabeth Sandlund, stridbar debattredaktör på tidningen Dagen. Det är allvarligt att vi har en lag som inte följs, menar hon.

Om man har fått en diagnos behöver man få veta vad den innebär. Men alltför ofta har omgivningen svårt att tala om just det. Så här säger Cecilia Olsson:
” Vi kan prata om allt annat som livet består av, om skolan, om arbete, om kläder, om kärlek. Men inte om ”det”. Men en person består ju av många identiteter, diagnosen är ju bara en del av individen. Genom att inte prata om den gör vi den större än de andra bitarna, vilket den inte är.”
Vi intervjuar Cecilia och två elever på gymnasiesärskolan som berättar om vad diagnosen innebär för dem.

Dessutom i Intra 2/2106:

• YH-utbildningarna – ett ryckigt sätt att utbilda personal.
• Surfa lugnt och ta ingen skit. Om hur man använder sociala medier.
• Hemmasittare och jobbfixare. I Skövde hjälper man ungdomar som fastnat hemma.
• Kamilla Peuravaa skriver om hur det är att vara tjej och gå i gymnasiesärskola.
• Det är aldrig för sent för en Handi, skriver Kerstin Gatu.
• På Furan finns det mesta.
• En studie i självbestämmande.
• Vad betyder delaktighet? Anders Bond analyserar ett av våra vanligaste värde-ord.
• LOV = minskad valfrihet. Lagen om valfrihet är mest anpassad efter de stora vårdfirmorna och för vissa, som t ex Andreas Juliusson, innebär den minskad valfrihet.
• Många unga med utvecklingsstörning får mycket och felaktig psykofarmaka.
• Socialstyrelsens senaste statistik.
• Bilder som berättar.
Stacks Image 633

GRATTIS !
KARL GRUNEWALD
PÅ 95-ÅRSDAGEN

Intradagarna 2016

Årets Intradagar tar upp en rad angelägna ämnen, som
• Kommunikation,
• Hjälpmedel,
• God man,
• Delaktighet och åldrande
• Barn med lindrig utvecklingsstörning,
• Brukarinflytande,
• Rasbiologiska institutet och vår historia,
• LSS innebörd och den nya LSS-utredningen
Föreläsare: Kerstin Gatu, Kamilla Peuravaara, Gunilla Thunberg, Conny Bergqvist, Therése Fridström Montoya, Mats Granlund, Lena Olsson, Ida Kåhlin, Alfa-gruppen, Teater Blanca, Hans Nilsson, Malin Holmén, Jessica Arvidsson, Maja Hagerman, Mats Ahlsén, Harald Strand. Moderator Kristina Szönyi.
Vi ägnar också tid för information och diskussion om den nya LSS-utredningen!

För att vara säker på att få plats
– anmäl dig redan nu!
E-post:
intradagarna@fub.se

INTRA NR 1/2016
I nr 1/2016 frågade vi oss:
– Är det dags för personalen i gruppbostäderna att dra på sig arbetskläder? Vad kommer det i så fall att innebära för hemkänsla och normalisering? Har institutionslivet kommit tillbaka?
– Varför är det så mycket personalkonflikter i gruppbostäderna? Vad kan man göra när konflikterna blir för svåra?
Dessutom:
Mats Ahlsén berättar om hur man letar reda på fakta om sin bortgömda släkting (många har en sådan – som gömdes på anstalt) och Thom Axelsson skriver om IQ-tester och intelligensmätningar.
Kamilla Peuravaara, som har forskat om kropp och femininet, berättar om hur unga kvinnor i särskolan upplever sin situation.
Och mycket mer!

Stacks Image 639

Så här såg det allra första numret av Intra ut!

2015 var Intras 25:e år!
2015 blev ett minnesrikt år för Intra.
Vi fyllde 25 år!
Det firade vi genom att skicka ut "Omsorgsrevolutionen" (se nedan) till alla våra prenumeranter.

Vi vill också gärna att du som levt med Intra skriver och berättar vad du tycker om vår tidskrift. Vad du gillar och vad du tycker att vi kan bli bättre på.

Vi hoppas också att du följer med oss även under 2016!

Även Intradagarna jubilerade 2015. Det var det 10:e året som vi genomförde dessa uppskattade dagar!

PS. Tidskriften Intra är en fri och obunden tidskrift som ges ut av en ideell stiftelse. Eftersom tidningens intäkter till 90% kommer från prenumerationer är vi inte beroende av någon annan än våra prenumeranter. Vi kan vara kritiska mot vårdbolagen, mot kommuner och statsmakter när det behövs. Den enda vi värnar är våra prenumereranter. Du ska känna att den här tidningen är till för dig som arbetar eller lever med personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Den är ditt redskap till förståelse och insikt.
Stacks Image 1323
Stacks Image 1244
VÄLKOMMEN!
Till dig som är ny i arbetet med stöd och service till personer med intellektuella funktionshinder
Intras Välkommenskrift – nu i en ny omarbetad upplaga!
Bra att ge till semestervikarien!
På 12 sidor ges de viktigaste kunskaperna om arbete inom LSS-verksamheterna – allt det som man som ny undrar över.
Intras Välkommenskrift har använts flitigt – sedan 1999 har den omarbetats och tryckts i 7 upplagor och över 20 000 ex!

Stacks Image 926


Omsorgsrevolutionen – en ny spännande bok av Karl Grunewald

Under 1900-talet har ca 100 000 personer med utvecklingsstörning levt hela eller delar av sina liv på anstalter. Men år 2000 var i praktiken alla anstalter nerlagda. Hur gick det till? Hur speglades denna utveckling i debatt och media?
Det här är en ny fantastisk historiebok som Karl Grunewald har sammanställt. I boken finns tidningsklipp, bilder och korta faktatexter som skildrar utvecklingen under de avgörande åren på andra hälften av 1900-talet.Boken har skickats ut som en jubileumsgåva till alla Intras prenumeranter!


VINSTDEBATT!
Om vinstintressena inom LSS

STORA VINSTER FÖR PRIVATA SÄRSKOLOR!


Att driva privata särskolor eller HVB-hem med undervisning har blivit en mycket lönsam affär för ägarna. Även i små skolor gör ägarna miljonvinster varje år. Vinstmarginaler är för det mesta på över 20 procent!

Läs Hasse Hedströms reportage i Intra 2/2015 här!


I Intra nr 2/2014 skrev Hans Hallerfors en kritisk artikel om vinstintressena inom LSS-verksamheterna:

Hur och varför? Intra 2/2014.

I nummer 3/2014 får han svar av vårdbolagens chefer. Läs deras svar och Hans Hallerfors kommentar här!

De privata utförarna har lett utvecklingen. Svar direkt. Intra 3/2014.Vi har också undersökt de kvalitetsmätningar som de privata firmorna (och en del kommunala förvaltningar) gör för att övertyga politiker och allmänhet om sin förträfflighet. Det mesta är båg.

Hur går upphandlingen till? I Stockholm gäller det att hitta de rätta formuleringarna som går hem hos beställarna. Hur det sen blir i verkligheten vet ingen.


Intra fortsätter att granska de privata bolagen!
Prenumerera nu!

Mer om vinster inom LSS:


2013 gjorde Kent Werne, för Intras räkning, en genomgång av vinster och omsättning för de stora privata bolag som tjänar pengar på LSS-verksamheterna.
Läs den här!
Artikeln är en fortsättning på den genomgång av riskkapitalbolagens verksamheter som Kent Werne gjorde 2010.
Läs den här!

Några andra artiklar om vinstintressena inom LSS-verksamheterna.


Vi är låsta av juridiken

Omsorgerna har kört in i en juridisk återvändsgränd och glädjen, tilliten och solidariteten i relationerna riskerar att gå förlorade.

Det skriver Karl Grunewald i
Specialintra, en tidskrift som ges ut till deltagarna på Intradagarna. Där finns artiklar om eller av alla som föreläser på Intradagarna.
Stacks Image 613
Daglig verksamhet
– vad är egentligen det?
Daglig verksamhet har förändrats från dagcenterverksamhet för ca 7 000 personer på 1980-talet till en sjudande, mångfacetterad verksamhet för ca 35 000 personer idag. En del vill ha mer inriktning på arbetslivet, andra vill satsa på hantverk och meningsfulla sysselsättningar. Och några vill spela teater! Hur ska vi ha det egentligen?
Skriften har 48 sidor. Den har framställts i samarbete med Kommunal.


Pris per ex 160 kr. 10 ex: 140 kr.


Beställ här!


Stacks Image 1089
2013 förändrades LSS!
Den 1 juni och den 1 juli 2013 ändrades sammanlagt 26 paragrafer i LSS.
Bland annat ändrades de bestämmelser som hänger samman med den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Dessutom infördes nya skärpningar av reglerna för personlig assistans.
Därför har vi tryckt upp en ny reviderad upplaga av vår LSS-skrift! Här finns hela LSS med de nya lagtexterna och kommentarer! Dessutom alla andra viktiga lagtexter: Förordningen till LSS, Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen, Hälso- och Sjukvårdslagen, Lag om registerkontroll, Förordning om belastningsregister, Förvaltningslagen.
Ett redskap för alla som är engagerade i stödet till personer med funktionshinder. 72 sidor nödvändig text!
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
160 kr

140 kr per ex
Ny på jobbet? Vikarie?
Då behöver du kunskap!

INTRAs Välkommenfolder har sålts till LSS-verksamheter över hela landet. Allt fler enhetschefer har upptäckt att Välkommenfoldern är perfekt att stoppa i händerna på vikarier och nyanställda. Den som är nyanställd har många frågor. Här finns svaren! Vi förklarar de viktiga begreppen och här finns tips och tankar om hur det är att vara ny. Dessutom om sekretess, övergrepp, historik mm.

Ny omarbetad upplaga! 12 sidor. Du kan beställa skriften via "Beställ här!"-länken nedan, eller på tel 08-647 87 90, fax 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
60 kr

40 kr per ex
Ny upplaga!
Stacks Image 1162
Nu finns Intra på Facebook!

Gilla Intra på Facebook - klicka här!
Stacks Image 913
GOD MAN
- för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samverkan med anhöriga och personal.

En 28-sidig skrift som vänder sig till alla som behöver veta vilka uppgifter den gode mannen har. Här finns en genomgång av olika begrepp. Dessutom om ekonomi, samarbete med personal och anhöriga, om tingsrättens, överförmyndarens och länsstyrelsens uppgifter. Dessutom fyllig information om vilka lagar och bestämmelser som reglerar LSS-verksamheterna. Samt en kort historik. En nödvändig skrift för dig som vill veta mer om godmanskapet!
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Stacks Image 479
Från idiot till medborgare 1 och 2

Kompetensfonden/CARPE i Stockholm har gjort två DVD-filmer som skildrar hur omsorgen om personer med utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets mitt till idag. Filmerna heter ”Från idiot till medborgare 1 och 2”. Perfekt att ha som studiematerial vid nästa personalsammankomst.

Läs mer och se trailer här!

Pris: 200 kr/st. Pris för båda: 350kr.
Stacks Image 524
Stacks Image 527
Under 1900-talet har över 100 000 personer levt hela eller en del av sitt liv på torftiga anstalter för utvecklingsstörda. “Från idiot till medborgare 1” skildrar hur omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder utvecklats från 1800-talets mitt till idag. Läs mer här!

Dokumentärfilmen Från idiot till medborgare 2 finns nu att beställa! I den skildras de stora förändringar som skett efter institutionernas avveckling. Hur blev det nya livet med egen bostad och personalstöd? Hur tänkte de som planerade för framtiden och varifrån kom deras idéer?
Svåra frågor 1

Den här 36-sidiga skriften tar upp etiska och moraliska spörsmål i arbetet med stöd och service. Den är gjord i samarbete med Kommunal. Ur innehållet:

• Är personer med utvecklingsstörning mer spontana och glada än andra? • Vad gör vi med alla svåra känslor? • Hur nära kan man stå? • Hur gör man när någon inte förstår sitt eget bästa? • Hur skapar vi tillit? • Hur stöder vi bäst när en anhörig eller nära vän har dött? • Hur förhåller vi oss till övervikt? • Vad är professionalitet? • Hur ska inflytandet se ut? • Hur ska vi få ett bra samarbete mellan anhöriga och personal? • Vad är etik?
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Stacks Image 847
Stacks Image 943
Svåra frågor 2

Den här 36-sidiga skriften tar upp etiska och moraliska spörsmål i arbetet med stöd och service. Den är gjord i samarbete med Kommunal. Ur innehållet:

• Kan man storkna av för mycket godhet? • För vems skull är du på jobbet? • Hur mycket ska man ingripa? • Vad är viktigast, det som är annorlunda eller det vi har gemensamt? • Är det rätt att låtsas? • Ska man äta ensam eller tillsammans? • Är vi blinda för vissa övergrepp? • Kan man ha sex i gruppbostaden? • Vad bestämmer en god man? • Vad vill anhöriga att personalen ska känna till? • Varför beter sig Arne så konstigt när vi ska äta?
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Omsorg i förändring
En vänbok till Karl Grunewald

En kunskapshöjande och debattglad bok tillägnad Karl Grunewald på hans 90-årsdag. Över 20 författare ger sin syn på den utveckling som varit och den framtid som väntar oss.

Vi har ställt samman en bok som vi tror att Karl och alla andra som lever eller arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ha glädje och nytta av!

Författare: Mårten Söder, Pernilla Glaser, Hans Hallerfors, Majgull Axelsson, Ingrid Liljeroth, Birgit Kirkebæk, Ture Jönsson, Kerstin Vinterhed, Olov Andersson, Karin Barron, Ingemar Emanuelsson, Bo Anders Friberg, Magnus Tideman, Elaine Johansson, Thomas Barow, Agneta Kanold, Barbro Hietala Nordlund, Jerrry Rosenqvist, Barbro Lewin, Owe Røren, Peter Brusén, Ove Mallander och Föreningen Tian.

Intra, 2011, 278 sidor.

Pris 150 kr.
OBS! Begränsad upplaga!
Stacks Image 1024
Gruppbostaden

En ny 52-sidig skrift om bostad med särskild service enligt LSS. Här finns texter som avhandlar det mesta som berör gruppbostäder. Hur man startar, när man flyttar in, samarbetat med anhöriga, personalens makt, gemensamhetsutrymmet, maten och de rättsliga texter som reglerar gruppbostadens utformning.
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
160 kr

140 kr per ex
Stacks Image 1157
Stacks Image 1184
Övergrepp och missförhållanden

En 28-sidig skrift om övergrepp och missförhållanden. Skriften diskuterar rutiner och tillvägagångssätt. Den tar upp rättssäkerhet, lagstiftning och går igenom de svåra etiska och moraliska frågorna i arbetet med stöd och service. Skriften är tänkt som ett diskussionsunderlag för arbetsträffar och studiedagar.
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Stacks Image 1221
Lust att läsa?

Att sitta ner tillsammans och läsa är ett perfekt komplement till chatt-sidor på internet och TV-tittande. Samtal och gemenskap uppstår, frågor rätas ut. Gemensamma upplevelser av spänning och glädje kan betyda allt!

Intra vill inspirera personal och andra engegerade inom stödet till personer med intellektuella funktionshinder. Därför har vi gjort en 16-sidig bilaga till Intra nr 2/08 (kommer ut i juni) med tips och ideer om hur man arbetar med lättläst litteratur. Läs mer här!

OBS! OBS! Finns nu i särtryck!

Pris 50 kr st.
INTRA NR 4/2015
I nr 4/2015 av Intra skriver Magnus Tideman om hur vissa kommuner börjat ompröva LSS-beslut på oriktiga grunder.
Olov Andersson skriver om hur personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga kan förhålla sig till sorg och förlust.
Vi skriver om utvecklingen i Norden och om Danmark där man börjat bygga nya institutioner (!).
Hans Nilsson berättar om hur man arbetat med Delaktighetsmodellen och Kerstin Gatu undersöker hur man kan använda datorn som ett kognitivt hjälpmedel.
Erik Tillander har intervjuat psykolog Sylvia Mellfeldt Milchert som skrivit en bok om habiliteringspsykiatri. Hon tycker att det saknas kontinuitet i insatserna.
I Växjö har man anordnat konferenser och personalfester också för dem som deltari daglig verksamhet.
Dessutom:


• Goda råd om döden.
• Aktivitetsersättningen.
• POMS.
• LSS utreds.
• Maja Hagermans bok om Herman Lundborg.

Och mycket mer!

INTRA NR 3/2015
I nr 3/2015 frågar vi bland annat om kommunen får ta betalt för matlagning i gruppbostad. Vi skriver om gruppbostaden i Löttorp som fick ta emot kraftig kritik – hur går man vidare? Kristina Szönyi skriver om kommunikativa miljöer, Jessica Arvidsson och Magnus Tideman skriver om livet efter särskolan och Karl Grunewald skriver om Lex Sarah. Dessutom:

• I väntan på kunskapslyftet.
• Kärlek med förhinder i en ny film.
• Assistansen ökar.
• Den oändliga variationen att vilja leva sitt liv på.
• Bättre brukarfokus genom struktur.
• Hur blir man vuxen?
• Hur ser fritiden ut?
• Mårten Söder om vårdhemsperioden.
• Bilder som berättar.

Och mycket mer!
Stacks Image 1121

STORA VINSTER
FÖR PRIVATA SÄRSKOLOR!


Att driva privata särskolor eller HVB-hem med undervisning har blivit en mycket lönsam affär för ägarna. Även i små skolor gör ägarna miljonvinster varje år. Vinstmarginaler är för det mesta på över 20 procent!

Läs Hasse Hedströms reportage i Intra 2/2015 här!

INTRA NR 2/2015

Stacks Image 1243
Den som har svårt att kommunicera måste få bada i kommunikation, säger Gunilla Thunberg i Intra nr 2/2015.
illustration av Christoffer Pettersson.


Innehåll i Intra nr 2/2015


• Får man ha eget husdjur när man bor i gruppbostad?
• Söderhamn mot strömmen - "Vi ska möta – inte mäta"
• De som har svårt att kommunicera måste få bada i kommunikation säger Gunilla Thunberg.
• En god man får inte ta över bestämmanderätten! Therése Fridström Montoya har undersökt juridiken för dem som behöver ställföreträdare.
• Hur ska vi stödja de äldre. Ida Kåhlin har forskat om hur vi bäst tar hand om de äldre med intellektuell funktionsnedsättning.
• Bostaden nu och i framtiden. Förslag på nya boendeformer!
• Tillgänglighet till vuxenliv. Om rätten att kunna gå ut och dansa och ta en öl.
• Delaktighet leder till välbefinnande. Patrik Arvidsson har forskat om delaktighet.
• Valfrihet och vinster. Har vi fått mer valfrihet med LOV? Hur stora vinster är rimligt inom de privata särskolorna?
• Statsrådet Åsa Regnér vill se över LSS.

Dessutom aktuell statistik, historia och mycket mer!

INTRA NR 1/2015
Innehåll

• Dags att väcka alla sovande björnar? Om normkritik, HBTQ-frågor, Funkis-projektet med mera.
• Vilken gemenskap kan kyrkan erbjuda? Intervju med Linda Vikdahl.
• Genomförandeplaner. Socialstyrelsens allmänna råd.
• Föräldrar med funktionshinder.
• Brist på bra gruppbostäder leder till ökad assistans.
• Distriktsläkaren och personer med utvecklingsstörning.
• Eric Löwenthal går till storms mot byråkratin.
• Bra utbildningar.
• Rätten till ett bra liv.
• LSS-målsättningen som försvann.
• Bra förslag från SKL.
• Bilder som berättar.
• Konsten som metod.

Och mycket mer!
Intra nr 4/2014
Ur innehållet

• Intraprenader och flexscheman - ett sätt att få inflytande över arbetet.
• Alla spelar roll i daglig verksamhet.
• "Vi är alla mnedspelare". Intervju med Helena Harrysson.
• Rune J Simeonsson om ICF-CY, ett instrument för forskare och praktiker.
• Vad vill Åsa Regnér, den nya ministern med ansvar för funktionshinderfrågor?
• La locanda dei Girasolei en annorlunda restaurang i Rom. Ett bildreportage.
• Är normalstörda lämpliga som föräldrar? Lena Andersson svarar.
• Kyrkan startar LSS-boende.
• Kan man ändra dåliga matvanor i gruppbostad?
• Danmark, Norge och Finland.
• Stiftelsen ALA fyller 50!
• Vad är välfärdsteknologi?
• Bilder som berättar.

Samt mycket, mycket mer.

Intras arkiv

Du hittar tidigare nummer av INTRA i vårt ARKIV! Där finns också mängder med artiklar, boktips och information om våra fantastiska konstnärer.

Site logo
© 2012 Intra Kontakta oss!