Varför annonsera i Intra?

INTRA har en upplaga på ca 2 000 betalande prenumeranter. När du annonserar här når du ut till de flesta handläggare i kommuner och landsting, till ca hälften av alla gruppbostäder, till många dagliga verksamheter, till anhöriga och tjänstemän över hela landet. Vi vet att tidskriften för det mesta läses av fler än en person, att den används flitigt i utbildningar och som diskussionsunderlag vid studiedagar och olika sammankomster. Genom att annonsera i Intra når du ut till just dem som är engagerade i sitt arbete inom handikappomsorgen, som vill tillgodogöra sig nya kunskaper och som vill pröva nya metoder och hjälpmedel i arbetet.
Annonskostnader
Baksida (210 X 260 mm)

Insida helsida.(A4-format)

1/2-sida

1/4-sida
8 000 kr

6 000 kr

4 000 kr

3 000 kr
Manusstopp
Nr 1: Februari 01
Nr 2: Maj 01
Nr 3: Augusti 25
Nr 4: November 01

(Intra kommer ut med fyra nr per år.)

För övriga frågor om annonsering

Intra
Hans Hallerfors
Nissastigen 40
128 41 Bagarmossen

Mobil: 070-742 85 47

E-post: hans.hallerfors@telia.com

Site logo
© 2021intra Kontakta oss!